بسیاری تئاتر معرفی نوجوان جشنواره

بسیاری: تئاتر معرفی نوجوان جشنواره اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات نامه تهدیدآمیز فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال در پی حوادث تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

فدراسیون جهانی فوتبال بعد از حملات تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران نامه‌ای را به فدراسیون کشورمان ارسال کرد.

نامه تهدیدآمیز فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال در پی حوادث تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

نامه تهدیدآمیز فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال در پی حوادث تروریستی تهران

عبارات مهم : ارسال

فدراسیون جهانی فوتبال بعد از حملات تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران نامه ای را به فدراسیون کشورمان ارسال کرد.

به گزارش میزان، بعد از حوادث تروریستی امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران به منجر به شهادت تعدادی از هموطنان مان شد، فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال در مورد امنیت پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت برگزاری دیدار تیم های کشور عزیزمان ایران – ازبکستان و عراق – ژاپن پرسش کرد.

نامه تهدیدآمیز فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال در پی حوادث تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران

مسئولان فیفا و AFC از مسئولان فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران درخواست کردند گارانتی های مورد نیاز را جهت تأمین امنیت در پایتخت کشور عزیزمان ایران را بدهند. بعد از این مسئولان فدراسیون فوتبال در مذاکره با اعضای شورای تامین استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گارانتی های مورد نیاز را گرفتند و همان گارانتی ها را به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردند.

مسئولان فیفا ترساندن کرده بودند که اگر گارانتی های مورد نیاز داده نشود اجازه برگزاری این مسابقه های را در پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی دهند.

فدراسیون جهانی فوتبال بعد از حملات تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران نامه‌ای را به فدراسیون کشورمان ارسال کرد.

واژه های کلیدی: ارسال | ایران | حوادث | فوتبال | مسئولان | گارانتی | تروریستی | حملات تروریستی | کنفدراسیون آسیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs